Tilbage til oversigten (A - K)

Gyldenlundsvej (Jægersborg Allé - Norasvej)


Vejnr.: 157-0306
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé/skov til Hyldegårdsvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Gyldenlundsvej er anlagt før 1919.

Vejen er navngivet efter det gamle navn for Charlottenlund Skov ”Gyldenlund”.

I 1920/21 blev strækningen fra Bregnegårdsvej til Norasvej anlagt. Indtil 1923 hed strækningen fra Fredens Plads til Skjoldgårdens nordre skel – Georgsvej.

I 1928 overgik strækningen fra Hyldegårdsvej til Skjoldgårdens nordre skel til offentlig vej. I 1929 overgik strækningen fra Jægersborg Allé til Skovens nordre skel til offentlig vej.

Gyldenlundsvej (Jægersborg Allé - Norasvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)