Tilbage til oversigten (A - K)

Grumstrupvej


Vejnr.: 157-0292
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sehestedsvej 16 til Baunegårdsvej 56.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Grumstrupvej er anlagt i 1932/34.

Vejen er opkaldt efter tømrermester S. M. Grumstrup, medlem af Gentofte Sogneråd 1907 – 1916.

I 1915 var Grumstrup næstformand i sognerådet, og han havde under hånden fået kendskab til Københavns Kommunes planer om, at opkøbe aktiemajoriteten i NESA´s moderselskab, De Kjøbenhavnske Sporveje.

Grumstrup var fungerende borgmester under oberst Parkovs sygdom, og han var ikke tryg ved, at københavnerne fik så stor en indflydelse på elforsyningen i Gentofte Kommune.

Efter flere møder i sognerådet fik han dettes tilslutning til køb af aktierne, hos den tyske storaktionær ” Algemeine elektriske Unternehmung”. Også amtsrådet gav efter svære forhandlinger deres accept af købet. Uden opsættelse skyndte han sig til repræsentanten for det tyske selskab, som lå syg på Paladshotellet. Han fik sin underskrift, og på vejen ud mødte han Københavns Kommunes repræsentant, som kom en halv time for sent. NESA forblev et privat aktieselskab, men nu med Gentofte Kommune som hovedaktionær. Prisen var ca. 5.5 millioner.

Under forudsætning af Elsams ejerkreds, og konkurrencestyrelsens godkendelse vil kommunekassen i 2003 blive 3.6 milliarder rigere ved salget af NESA aktierne.

I 1935 overgik vejen til offentlig vej.

GrumstrupvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)