Tilbage til oversigten (A - K)

Godhavnsvej


Vejnr.: 157-0286
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bøgehøj 22 til Poppelhøj og blind ende mod syd til grænse Kbhvn.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Godhavnsvej er anlagt i 1927/29.

Omkring 1910 begyndte den første villabebyggelse på Havsgårdens jorder med 3 foreløbigt lukkede, vestgående veje. 

To år tidligere var budskabet om Danmarksekspeditionens tragiske skæbne nået hertil, og de tre nye veje opkaldtes da efter de tre forskere, Brøndlund, Hagen og Mylius Erichsen, der havde fundet døden i Grønlands ismarker. Vejene er senere forlænget over Højsgårdens jorder til Ellemosevej.

En række person- og stednavne med tilknytning til Grønland er senere benyttet i navne på nyere veje i kvarteret.

I 1931 overgik vejen til offentlig vej.

GodhavnsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)