Tilbage til oversigten (A - K)

Kystvejen


Vejnr.: 015-0492
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 1

Vedligehold: 5
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Charlottenlund langs Øresund til Bellevue.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kystvejen er anlagt i 1936 – 38 på opfyldt areal udenfor kystlinien, og åbnet 6/12 1938. 

Vejen er 2007 overgået fra amtsvej til kommunal vej.

KystvejenMindet over Knud Rasmussen. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)