Tilbage til oversigten (A - K)

Krøyersvej (resten)


Vejnr.: 157-0490
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Teglgårdsvej 16 til Damgårdsvej 29.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Krøyersvej er anlagt i 1915.

Vejen er opkaldt efter maleren P.S. Krøyer (1851 – 1909).

I 1919 blev vejen forlænget med 129 meter fra Frølichsvej til Damgårdens skel.

I 1928 overgik strækningen fra Damgårdsvej til Teglgårdens nordre skel til offentlig vej. I 1920 var den resterende del af vejen allerede overtaget til offentlig vej. I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Krøyersvej (resten)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)