Tilbage til oversigten (A - K)

Krogen


Vejnr.: 157-0487
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mitchellstræde 20 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Krogen er anlagt på gadejord ejet af kommunen.

Indtil 1921 hed vejen Rolighedsstræde. Vejens navn er konstrueret og angiver vejens bøjede form.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

KrogenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)