Tilbage til oversigten (A - K)

Krathusvej


Vejnr.: 157-0482
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ørnekulsvej 14 til Klampenborg 43.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Krathusvej er anlagt i 1919/20.

Vejen er navngivet efter Krathuset.

I 1841 havde Hans Puggaard, lidt nordøst for Skovgården, og på dennes grund ladet opføre ” Krathuset”, som en gave til sine børn, grosserer Rudolph Puggaard, fru Marie Bolette Lehmann og dr. phil. og dr. phil. Christopher Puggaard. Fra 1855 var Rudolph Puggaard eneejer.

Krathuset var allerede fra begyndelsen en ejendommelig bygning med noget af eventyrets skær over sig. Til at forstærke dette indtryk bidrog også beliggenheden inde i krattet.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej.

KrathusvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)