Tilbage til oversigten (A - K)

Krathusparken


Vejnr.: 157-0483
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Krathusvej 27 til blind vej mod sydvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Krathusparken er anlagt i 1968.

Vejen er navngivet i forbindelse med Krathusvej, som igen er navngivet efter ”Krathuset”. 

I 1841 havde Hans Puggaard, lidt nordøst for Skovgården, og på dennes grund ladet opføre ”Krathuset”, som en gave til sine børn, grosserer Rudolph Puggaard, fru Marie Bolette Lehmann og dr. phil. og dr. phil. Christopher Puggaard. Fra 1855 var Rudolph Puggaard eneejer.

Krathuset var allerede fra begyndelsen en ejendommelig bygning med noget af eventyrets skær over sig. Til at forstærke dette indtryk bidrog også beliggenheden inde i krattet.

KrathusparkenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)