Tilbage til oversigten (A - K)

Kragevej


Vejnr.: 157-0481
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranegårdsvej 74 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kragevej er anlagt 1921/22. 

Ved udstykningen af Høeghsmindes jorder fik vejene fuglenavne.

I 1933 overgik vejen til offentlig vej.

KragevejKrage. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)