Tilbage til oversigten (A - K)

Kornvej


Vejnr.: 157-0477
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Høstvej 3 til blind vej mod sydøst.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kornvej er anlagt i 1894.

Indtil 1928 hed vejen Roligheds Sidevej. Vejens navn er konstrueret, inspireret af den tilstødende Høstvej.

I 1938 overgik vejen til offentlig vej.

KornvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)