Tilbage til oversigten (A - K)

Kongelysvej


Vejnr.: 157-0476
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 317 til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kongelysvej er anlagt i 1936/37. 

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl., i 1899, havde overtaget Søgården og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter.

I 1963 overgik vejen til offentlig vej. I 1966/67 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 9,0 meter.

KongelysvejKongelys i fuldt flor. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)