Tilbage til oversigten (A - K)

Kongeledet


Vejnr.: 157-0475
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hyldegårds Tværvej 26 over Banevej blind ende fra Banevej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kongeledet er anlagt i 1923/25.

Vejen er navngivet efter Kongeledsstykkerne på Ordrup bymark.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej. I 1978 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

KongeledetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)