Tilbage til oversigten (A - K)

Kollegievej


Vejnr.: 157-0471
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordruphøjvej 21 til Mosehøjvej 33.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kollegievej er anlagt i 1935/37.

Indtil 1935 var den en del af Mosehøjvej. Vejen er navngivet efter skolen Sct. Andreas Kollegium (1873 – 1918).

Offentlig vej

KollegievejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)