Tilbage til oversigten (A - K)

Kollegiehaven


Vejnr.: 157-0470
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kollegievej 6 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kollegiehaven er anlagt i 1944/45.

Vejen er navngivet efter skolen Sct. Andreas Kollegium (1873 – 1918).

I 1953 overgik vejen til offentlig vej.

KollegiehavenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)