Tilbage til oversigten (A - K)

Knæbjerget


Vejnr.: 157-0465
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Kolonihaven, Nybrovej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Knæbjerget er anlagt i 1937.

Knæbjergene var navnet på ufrugtbart jordstykke på Vangedes jorder ved Lyngby skel. I dag er det navnet på kolonihaverne på området.

KnæbjergetTil kolonihaverne. Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)