Tilbage til oversigten (A - K)

Klampenborgvej (Christiansholmsvej - Hvidørevej)


Vejnr.: 157-0460
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Christiansholmsvej 6 gennem Ermelunden til Lyngby.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Klampenborgvej er anlagt i 1912.

Vejen er opkaldt efter skovfoged Jørgen Klampe, hvis hus lå ved Standvejen.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej. I 1970 overgik strækningen fra Lyngby-Taarbæk kommunegrænse til Hvidørevej til amtsvej.

Klampenborgvej (Christiansholmsvej - Hvidørevej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)