Tilbage til oversigten (A - K)

Kirsten Piils Vej


Vejnr.: 157-0457
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 26D til Schimmelmannsvej 45.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kirsten Piils Vej er anlagt i 1917. 

Vejen er opkaldt efter sagnfiguren, kendt fra Kirsten Piils Kilde i Dyrehaven.

I 1929 overgik vejen til offentlig vej.

Kirsten Piils VejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)