Tilbage til oversigten (A - K)

Kirkevej (Fredensvej - Hyldegårdsvej)


Vejnr.: 157-0456
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Fredensvej 54 til Hyldegårds Tværvej 39

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kirkevej er anlagt før 1897, hvor den overgik til offentlig vej.

Vejen blev navngivet i 1901 efter Ordrup Kirke.

I 1897 overgik strækningen fra Fredensvej til Hyldegårdsvej til offentlig vej. I 1934 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1979 blev kørebanen udvidet med 1 meter fra Fredensvej til Hyldegårdsvej.

Kirkevej (Fredensvej - Hyldegårdsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)