Tilbage til oversigten (A - K)

Kiplings Allé


Vejnr.: 157-0449
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Beliggende i Gladsaxe ved Kildebakkegårds Allé

Vejnavnets oprindelse og historie:
Kiplings Allé


Tilbage til oversigten (A - K)