Tilbage til oversigten (A - K)

Kildeskovsvej (sidevej til nr. 86A - 86G)


Vejnr.: 157-0448
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Sidevej til Kildeskovsvej ind til nr. 86A - 86G

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kildeskovsvej er anlagt før 1868. 

Vejen er navngivet efter Kildeskoven.

Indtil 1933 var strækningen fra Gentoftegade til jernbanen en del af Maltegårdsvej.

I 1868 overgik det tidligere Maltegårdsvej til offentlig vej. I 1920 overgik strækningen fra Kløckersvej til Maltegårdsvej til offentlig vej. I 1932 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Kildeskovsvej (sidevej til nr. 86A - 86G)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)