Tilbage til oversigten (A - K)

Kaysersvej


Vejnr.: 157-0436
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Maglemosevej 22 til Viggo Rothes Vej 28.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kaysersvej er anlagt i 1915.

Vejen er formentlig opkaldt efter tømrermester O. Kayser, der omkring 1910 ejede ”Fasanholmen” ved Bernstorffsvej.

I 1932 overgik vejen til offentlig vej.

KaysersvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)