Tilbage til oversigten (A - K)

Kærmindevej


Vejnr.: 157-0495
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Lyngbyvej 330 nordgående til Begoniavej 25.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kærmindevej er anlagt i 1917.

Vejen er navngivet efter, at vinhandler Peter Jørgensen m.fl. i 1899 havde overtaget Søgården, og påbegyndt en udstykning af gårdens jorder. Da der indtil ejerskiftet havde været drevet handelsgartneri på ejendommen, valgte man at navngive de nyanlagte veje efter blomster og planter. Se Søgårdsvej. 

I 1949 overgik vejen til offentlig vej. I 1972/73 blev kørebanen udvidet fra 5,6 meter til 6,4 meter.

KærmindevejKærminde. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)