Tilbage til oversigten (A - K)

Kanalbuen


Vejnr.: 157-0432
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vesterdalen 25 til Vesterdalen 29.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kanalbuen er anlagt i 1947/49.

Vejens navn er konstrueret med hentydning til Gentofterenden.

I 1967 overgik vejen til offentlig vej.

KanalbuenFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)