Tilbage til oversigten (A - K)

Kameliavej


Vejnr.: 157-0431
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Tranevænget til blind vej mod vest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kameliavejer anlagt i 1929/30.

Ved udstykningen af jorderne til den tidligere Taffelbays Avlsgård mindedes man i vejnavnene det gartneri, der havde været drevet på ejendommen. Hertil har muligvis også bidraget den omstændighed, at Almevej, på samme areal, var anlagt allerede før århundredeskiftet.

KameliavejKameliaens smukke blomst. Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)