Tilbage til oversigten (A - K)

Kaas Allé


Vejnr.: 157-0497
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Sehestedsvej 6 til Baunegårdsvej 72.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Kaas Allé er anlagt i 1928.

Vejen er opkaldt efter minister Fr. Juul Kaas, ejer af Heslegård 1817 – 28.

I 1921 overgik vejen til offentlig vej.

Kaas AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)