Tilbage til oversigten (A - K)

Juul Steens Allé


Vejnr.: 157-0417
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bernstorffsvej 83 til Kaas Allé.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Juul Stens Allé er anlagt før 1920.

Indtil 1929 hed vejen Gjentofte Allé. 

Vejen er i dag opkaldt efter købmand P. Juul Steen, medlem af Gentofte Sogneråd 1898 – 1909.Han var initiativtager til oprettelsen af Gentofte Folkepark på østsiden af Gentofte Sø.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.

Juul Steens AlléEngelhardts vejskilt. Foto: Vejdirektoratet.


Tilbage til oversigten (A - K)