Tilbage til oversigten (A - K)

Juliusvej


Vejnr.: 157-0416
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Emmasvej 16 til Maltegårdsvej 11.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Juliusvej er anlagt i 1932/35. 

Vejen er opkaldt efter L. E. Bruuns svigerfader, proprietær Julius Kiær, Østerskovgård ved Tillitse på Lolland.

I 1937 overgik vejen til offentlig vej. I 1979 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

JuliusvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)