Tilbage til oversigten (A - K)

Julie Sødrings Vej


Vejnr.: 157-0415
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Bregnegårdsvej 18 til Hartmannsvej 54.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Julie Sødrings Vej er anlagt i 1930/31.

Vejen er opkaldt efter kgl. skuespillerinde Julie Sødring.

Julie Sødrings navn er uløseligt knyttet til fremstillingen af konerne og de borgerlige jomfruer i vore nationale lystspil, og står i historien som en af de ypperste blandt Holbergs fortolkere. Julie Sødring var hjemmets og moderpligternes fortolker i udpræget dansk form. Hun kunne aldrig tænke sig, at optræde på en udenlandsk scene, og kom heller ikke til det, på trods af Bjørnstjerne Bjørnsons ønske. Hendes udtryksmidler var meget diskrete. Hun maskerede sig ikke, men lod figurens indre liv danne masken. Hendes detaljerede kunst havde den samme klarhed og indadvendte bestræbelse som C. Købkes portrætter. De gjorde begge en lille beskeden verden frisk og venlig. Hun var kgl. skuespiller, men kun 52 år gammel tvang sygdom hende til at søge sin afsked. 

De små mesterværkers skaber blev aldrig en fejende primadonna, men nåede ved sin lune, jævne og ægte fremstilling alligevel en plads blandt kunstens store.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. I 1970/71 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Julie Sødrings VejJuli Sødrings gravmæle på Gentofte Kirkegård. Foto: Gent. Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)