Tilbage til oversigten (A - K)

Jomsborgvej (nr. 37 - Øresund)


Vejnr.: 157-0411
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Onsgårdsvej 3 til Sundvej og blind ende mod Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Jomsborgvej er anlagt i 1905.

Vejen er navngivet efter ejendommen ”Jomsborg” Strandvejen 102, der ejedes af skibskaptajn W. Schultz, fører af dampskibet ”Jomsborg”.

I 1921 overgik strækningen fra Onsgårdsvej til 50 meter fra Sundet til offentlig vej.

Jomsborgvej (nr. 37 - Øresund)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)