Tilbage til oversigten (A - K)

Jensløvsvej


Vejnr.: 157-0407
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé 7 til Enighedsvej 12.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Jensløvsvej er anlagt omkring 1889.

Vejen er anlagt af anlagt af kammeråd Vilh. Nielsen, Vilhelmshåb og opkaldt efter faderens fødeby Jenslev i Horns Herred.

I 1912 overgik vejen til offentlig vej.

JensløvsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)