Tilbage til oversigten (A - K)

Jens Løvs Tværvej


Vejnr.: 157-0406
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jensløvsvej 8 til Trunnevangen 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Jensløvs Tværvej er anlagt omkring 1889.

Vejen blev anlagt af kammeråd Vilh. Nielsen, Vilhelmshåb, og opkaldt efter faderens fødeby Jenslev i Horns Herred.

I 1950 overgik vejen til offentlig vej.

Jens Løvs TværvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)