Tilbage til oversigten (A - K)

Jahnsensvej


Vejnr.: 157-0405
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Gentoftegade 3 til Kildeskovsvej 68, spærret ved Gentoftegade.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Jahnsensvej er anlagt i 1900 som en privat vej.

Vejen er opkaldt efter ejeren af ” Sørgemagasinet” grosserer P. F. Jahnsen.

I 1974 overgik vejen til offentlig vej. I 1974/75 blev vejen lukket ved Gentoftegade.

JahnsensvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)