Tilbage til oversigten (A - K)

Ingersvej


Vejnr.: 157-0401
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ingeborgvej 10 til Bernstorffsvej 186.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ingersvej er anlagt i 1931/33.

Vejen er opkaldt efter fru Inger Lindel, datter af L.E. Bruun.

Lars Emil Bruun gennemførte udstykningen af Lindegaarden, der havde været i familiens eje siden 1823. 

Han overtog i 1896 Maltegården og omkring århundredeskiftet begyndte udstykningen her. Ingersvej blev anlagt på gårdens jorder.

Han bekostede flere udvidelses- og istandsættelsesarbejder på Gentofte Kirke.

I 1948 overgik vejen til offentlig vej.

IngersvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)