Tilbage til oversigten (A - K)

Ingeborgvej (L. E. Bruuns Vej - Eivindsvej)


Vejnr.: 157-0400
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra L. E. Bruuns Vej 1 til Tranegårdsvej 78.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ingeborgvej er anlagt i 1913.

Vejen er opkaldt efter fru Ingeborg Bruun, født Bauditz, og gift med grosserer L. E. Bruun.

Lars Emil Bruun gennemførte udstykningen af Lindegaarden, der havde været i familiens eje siden 1823. Han bekostede flere udvidelses- og istandsættelsesarbejder på Gentofte Kirke.

I 1921 overgik strækningen fra L. E. Bruuns Vej til Kildeskovsrenden til offentlig vej. I 1925 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Ingeborgvej (L. E. Bruuns Vej - Eivindsvej)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)