Tilbage til oversigten (A - K)

Indelukket


Vejnr.: 157-0397
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ammentorpsvej 4 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Indelukket er anlagt i 1935/36. 

Vejens navn er konstrueret, og henviser til, at det er en lukket vej fra Ammentorpsvej mod nord.

I 1959 overgik vejen til offentlig vej. I 1978 blev kørebanen udvidet fra 5,0 meter til 6,4 meter.

IndelukketFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)