Tilbage til oversigten (A - K)

Ibstrupvej


Vejnr.: 157-0395
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 3

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborgvej 73 til Ermelundsvej 111.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ibstrupvej er anlagt i 1925.

Vejen er navngivet efter kongsgården Ibstrup, der fra 1670 kaldtes Jægersborg.

Ibstrup var oprindelige en kongelig jagtgård. Frederik den II ansatte en gammel jæger fra Sachsen og befalede Peder Oxe, at sørge for en bolig og passende løn til ham. Christian den IV lod samtidigt med bygningen af Rosenborg opføre ”Dronninglig Majestæts Gård” på Ibstrup.

I 1942 overgik vejen til offentlig vej.

IbstrupvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)