Tilbage til oversigten (A - K)

Ibstrupvænget


Vejnr.: 157-0396
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborgvej til blind vej mod syd.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Ibstrupvænget er anlagt i 1940/41.

Vejen er navngivet efter kongsgården Ibstrup, der fra 1670 kaldtes Jægersborg.

Ibstrup var oprindelige en kongelig jagtgård. Frederik den II ansatte en gammel jæger fra Sachsen og befalede Peder Oxe, at sørge for en bolig og passende løn til ham. Christian den IV lod samtidigt med bygningen af Rosenborg opføre ”Dronninglig Majestæts Gård” på Ibstrup.

IbstrupvængetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)