Tilbage til oversigten (A - K)

Hyldegårdsvej


Vejnr.: 157-0377
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 2

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 89 til Ordrup Jagtvej 60.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hyldegårdsvej er anlagt omkring 1860.

Vejen er navngivet efter Hyldegården, hvis navn sandsynligvis må hidrøre fra en bevoksning på Ordrup Oredrev, af hvilket en del hørte til gårdens jorder. Indtil ca. 1900 hed vejen Skovshovedvej.

I 1868 overgik vejen til offentlig vej.

HyldegårdsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)