Tilbage til oversigten (A - K)

Hyldegårds Tværvej


Vejnr.: 157-0376
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 2
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Hyldegårdsvej 33 til Ordrupvej 55.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hyldegårds Tværvej er anlagt i 1900.

Vejen er navngivet efter Hyldegården, hvis navn sandsynligvis må hidrøre fra en bevoksning på Ordrup Oredrev, af hvilket en del hørte til gårdens jorder.

I 1920 overgik vejen til offentlig vej.

Hyldegårds TværvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)