Tilbage til oversigten (A - K)

Hvidørevej


Vejnr.: 157-0372
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 1

Vedligehold: 1
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 389 til Klampenborgvej 23.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hvidørevej er anlagt i 1924.

Efter lokaliteten Hvidøre. Anlagt på bunden af Christiansholmsfortets gamle fæstningskanal, til forbindelse mellem Strandvejen og Klampenborgvej.

Navnet Hvidøre nævnes først ved middelalderens slutning. Fra Strandvejen til Schimmelmannsvej har vejen tidligere heddet Christiansholmsvej.

I 1927 overgik strækningen fra Strandvejen til Schimmelmannsvej til offentlig vej. I 1932 overgik strækningen fra Schimmelmannsvej til Klampenborgvej til offentlig vej. I 1937 overgik strækningen fra Strandvejen til Kystvejen til offentlig vej. I 1970 overgik Hvidørevej til amtsvej.

Hvidørevej"Bananfortet" Foto: Gentofte Kommune


Tilbage til oversigten (A - K)