Tilbage til oversigten (A - K)

Hurdlevej


Vejnr.: 157-0371
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Klampenborgvej 20 til blind vej mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hurdlevej er anlagt i 1926.

Vejnavnet hentyder til den nærliggende Klampenborg Væddeløbsbane.

Privat fællesvej.

HurdlevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)