Tilbage til oversigten (A - K)

Hundesøvej


Vejnr.: 157-0370
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ermelundsvej 118 til Soløsevej 6.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hundesøvej er anlagt i 1929/30.

Vejen er navngivet efter Hundesøen ved Jægersborg.

I 1936 overgik vejen til offentlig vej. I 1980 blev kørebanen udvidet fra 5,5 meter til 7,2 meter fra Soløsevej 100 meter mod syd.

HundesøvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)