Tilbage til oversigten (A - K)

Hultmannsvej


Vejnr.: 157-0367
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mantziusvej til Phistersvej.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hultmannsvej er anlagt omkring 1899 -1903.

Vejen er opkaldt efter skuespilleren Fritz Hultmann. En række skuespillere og skuespillerinder var gennem en periode, i sidste halvdel af forrige århundrede, stamgæster på Constatia om sommeren. Dette mindedes ved navngivningen af kvarterets veje.

I 1914 overgik vejen til offentlig vej. I 1971/72 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

HultmannsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)