Tilbage til oversigten (A - K)

Høyrups Allé


Vejnr.: 157-0392
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 130C til Richelieus Allé og blind ende mod Øresund.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Høyrups Allé er anlagt i 1905/08.

Vejen er opkaldt efter direktør i Dansk Folkeforsikring, Chr. Høyrup (1870 – 1954).

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

Høyrups AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)