Tilbage til oversigten (A - K)

Hovmarksvej


Vejnr.: 157-0365
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Jægersborg Allé til Skovvej 72.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Hovmarksvej er anlagt i 1903.

Vejen er navngivet efter Bernstorff Hovmark, på hvilken vejen er anlagt.

I 1921 overgik strækningen fra Jægersborg Allé 676 meter mod nord til offentlig vej.

I 1936 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej. I 1973/74 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter fra Fortunvej til Skovvej.

HovmarksvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)