Tilbage til oversigten (A - K)

Høvænget


Vejnr.: 157-0391
Vejstatus: Privat fællesvej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 6
Saltnings kategori: 0

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Mosegårdsvej 60 til mod nord.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Høvænget er anlagt i 1934/36.

Ved udstykningen, af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer, benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug, som sammensætning til vejnavne.

Privat fællesvej.

HøvængetFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)