Tilbage til oversigten (A - K)

Horsevej


Vejnr.: 157-0362
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Vesterbyvej til blind vej mod nordvest.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Horsevej er anlagt i 1926.

Ved udstykningen af en del af Mosegårdens og Enggårdens arealer benyttedes en række udtryk fra ældre tiders landbrug som sammensætning til vejnavne.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej.

HorsevejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)