Tilbage til oversigten (A - K)

Holmegårdsvej


Vejnr.: 157-0361
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 3

Vedligehold: 3
Saltnings kategori: 1

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ordrupvej 42 til Klampenborgvej 31.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Holmegårdsvej er anlagt i 1917.

Vejen er navngivet efter Holmegården i Ordrup.

På Holmegårdens jorder er Ordrup Kirkegård anlagt. Første del af kirkegården blev anlagt i 1890, indviet i 1892 og senere udvidet med arealerne øst for Ellensvej som herefter blev en lukket vej.

I 1928 overgik vejen til offentlig vej.

HolmegårdsvejFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)