Tilbage til oversigten (A - K)

Holck Winterfeldts Allé


Vejnr.: 157-0357
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Strandvejen 126 til Jacobsens Allé 3.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Holck Winterfeldts Allé er anlagt i 1905/06.

Vejen er opkaldt efter premierløjtnant, i Livgarden til Hest, Gustav Holck Winterfelt, ejer af Maglegårds hovedparcel 1799 – 1811.

I 1958 overgik vejen til offentlig vej. I 1965/66 blev kørebanen udvidet fra 6,25 meter til 8,5 meter.

Holck Winterfeldts AlléFoto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)