Tilbage til oversigten (A - K)

Højsgårds Allé (Dyssegårdsvej - Teglværksbakken)


Vejnr.: 157-0386
Vejstatus: Offentlig vej
Vej klasse: 4

Vedligehold: 4
Saltnings kategori: 2

Faktuelle vejdata:
Vejen forløber fra Ellemosevej 2 til Teglværksbakken 5.

Vejnavnets oprindelse og historie:

Højgårds Allé er anlagt i 1923/25 og 1928/29. 

Vejen er navngivet efter Højsgården, der ligesom Dyssegården havde fået navn efter broncealderhøjen Ellehøj. Oprindelig den gamle forbindelsesvej mellem Emdrup og Gentofte.

     Ellehøj er smukkest bevarede broncealderhøj, den er fredet og overtaget af Gentofte Kommune, der også vedligeholder den.

Højsgården var siden udflytningen omkring 1770 i familien Niels Nielsens eje. Den sidste Niels Nielsen der ejede Højsgården var gift med ” Dorte Lars Pæ´s ” fra Holmegården i Vangede, en djærv og dygtig bondekone, der ikke gik af vejen for en spøg.

Følgende lille historie gengives efter hendes egen beretning: Da kong Christian X som prins Christian i 1890-erne var premierløjtnant i Livgarden, holdt han ofte med sit kompagni øvelser i terrænet omkring Højsgård, og kom jævnligt under hvilet ind på gården for at få en lille passiar. Da prinsen en dag bad om et glas øl af gårdens hjemmebryg, så Dorte sit snit til at hælde et par snapse på bunden af kanden. Med et smil bemærkede prins Christian at det dog var noget usædvanligt stærkt øl, og Dorte svarede mundrapt: ” Ja, men jeg skal sige Deres kongelige højhed, at vi har osse sådan noget masendes godt vand at brygge her på Højsgård”.

Ved en gammel granplantage på Højsgårdens arealer, mellem Slangerupbanen og Gentofterenden, har Gentofte Kommune i årene omkring 1950 ladet udføre et nydeligt lille parkanlæg, der har navn efter sognet, og kaldes Dyssegårdsparken.

I 1931 overgik strækningen fra Højsgårdens nordre skel til kommunegrænsen til offentlig vej. I 1936 overgik den resterende del af vejen til offentlig vej.

Højsgårds Allé (Dyssegårdsvej - Teglværksbakken)Foto: Vejdirektoratet


Tilbage til oversigten (A - K)